[Nhà thuốc Long Châu] Cần thuê mặt bằng các tỉnh làm nhà thuốc

Cần bệnh viên Ung Bứu, 175 từ siêu thị Vinmart trở vào, 115
A Đan FPT
Cần 1000m2 kho ở Bình Tân Q9, Tân Bình, Gò Vấp, cần kho gấp Giá thị trường

1509361736_nhathuoclongchau

Thông báo nhà thuốc Long Châu cần viễn thông a chợ bà chiểu, hiện viễn thông A đã bán cho đơn vị khác ko phải điện thoại giờ mình tìm chủ nhà đá nó ra, bên Long Châu đền HĐ luôn

Long Châu: cần Nguyễn Chí Thanh, Thuận Kiều
khúc quanh BV Chợ Rẫy
MB: 4m vẫn lấy