[Cơm tấm Phúc Lộc Thọ] Cần thuê mặt bằng

Tìm mặt bằng ở khu vực TĐ, Q9, Q2
Tuyến Hoàng Diệu 2: giữa Tô Vĩnh Diện và highland coffee
Mọi người liên hệ: 0938737871 để chào mặt bằng