Cần thuê MB để kinh doanh Bida hoặc Coffee

Khách cần đất trống để thuê 200-500m2.
Nhu cầu làm Bida hoặc Coffee .
Khu vực thủ đức , bình thạnh , gò vấp.
Ngang tối thiểu 10m-15m
Tài chính phù hợp với tuỳ khu vực